0_Roger-L-Easton_Ivan-A-Getting_Bradford-Parkinson.jpg

[WORLDKINGS] Top 100 nhà sáng tạo toàn cầu - P.22 - Roger L. Easton, Ivan A. Getting, Bradford Parkinson: Sáng tạo ra công nghệ định vị toàn cầu GPS

01-10-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Lúc đầu GPS được phát triển để quân đội Hoa Kỳ sử dụng và đi vào chính thức đi vào hoạt động vào năm 1995. Sau từ những năm 1980 được đưa vào sử dụng rộng rãi. Roger L. Easton, Ivan A. Getting và Bradford Parkinson chính là 3 người được công nhận là đã phát minh ra GPS

Content1 (mobil)
Trang 1 của 30 trang (291 bài)12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2