• Trang chủ
  • Công nghệ thông tin - Niên lịch
  • > Tag
  • > Công nghệ thông tin
0_joel.JPG

Joel Spolsky: Từ một Coder trở thành CEO Stack Overflow

03-04-2018

Trong sự nghiệp của mình, Joel Spolsky đã chứng kiến rất nhiều phương diện của ngành công nghệ bởi ông từng là Giám đốc Chương trình trong đội Microsoft Excel, thành viên sáng lập Fog Creek Software, người viết blog nổi tiếng "Joel on Software", và bây giờ là CEO của Stack Overflow, một trang hỏi và trả lời cực kỳ thông dụng cho các lập trình viên.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2