0_y25.jpg

Schneider Electric và hành trình 25 năm tại Việt Nam

18-12-2019

Schneider Electric - tập đoàn tiên phong về số hóa các chương trình quản lý năng lượng và tự động hóa - vừa chào mừng hành trình 25 năm hoạt động tại Việt Nam. Thông qua Hội nghị Đổi mới và Sáng tạo, Schneider Electric khẳng định vị thế tiên phong của mình và thảo luận chuyên sâu về tương lai ngành năng lượng Việt Nam cũng như xu hướng phát triển thành phố thông minh, đặc biệt trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2