• Trang chủ
  • Công nghiệp thực phẩm đông lạnh - Niên lịch
  • > Tag
  • > Công nghiệp thực phẩm đông lạnh
0_0000.jpg

Sự Kiện Kỷ Niệm - 03.11.2018 - Kỷ niệm 66 năm Clarence Frank Birdseye sáng lập ra ngành công nghiệp thực phẩm đông lạnh, năm 1952

02-11-2018

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Một trong những dấu hiệu của doanh nhân thực thụ là khả năng nhận biết cơ hội kinh doanh mà người khác bỏ qua. Chính khả năng này đã khiến Clarence Birdseye (1886-1956) trở thành người đi tiên phong. Ông là người đưa ra phương pháp đông lạnh mang tính cách mạng vào chế biến thực phẩm, tạo lợi nhuận hàng tỉ USD...

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2