• Trang chủ
  • Công ty cp xây dựng số 1 hà nội - Niên lịch
  • > Tag
  • > Công ty cp xây dựng số 1 hà nội
0_HACC1-tru-so-cty.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 62 năm ngày thành lập Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà nội (HACC1) (5/8/1958 – 5/8/2020)

04-08-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội – HACC1 là doanh nghiệp nhà nước hạng I thuộc Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - tiền thân là Công ty Kiến trúc Hà Nội được thành lập ngày 05/8/1958.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2