• Trang chủ
  • Công ty tiên phong tạo ra mạng lưới bán hàng và dịch vụ bổ sung cho xe hơi - Niên lịch
  • > Tag
  • > Công ty tiên phong tạo ra mạng lưới bán hàng và dịch vụ bổ sung cho xe hơi
132938_Citro-n-Cong-ty-tien-phong-tao-ra-mang-luoi-ban.jpg

Citroën - Công ty tiên phong tạo ra mạng lưới bán hàng và dịch vụ bổ sung cho xe hơi

14-09-2020

VIETKINGS - KYLUC.VN - Citroën là một nhà tiếp thị sắc sảo. Từ năm 1925 đến 1934, Citroën đã thuê ba mặt của tháp Eiffel và có thương hiệu Citroën được chiếu sáng trên đó bằng 250.000 bóng đèn. Đó là bảng quảng cáo cao nhất thế giới vào thời điểm đó.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2