0_3_74920.jpg

Kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Học viện Cảnh sát nhân dân

15-05-2018

Trong 50 năm qua, Học viện Cảnh sát nhân dân đào tạo trên 150.000 sĩ quan, hạ sĩ quan cảnh sát trình độ đại học và sau đại học.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 2 trang (13 bài)12>Cuối
Content2 (mobil)
content2