0_nguyen-quang-dai.jpg

'Thầy Ba Đợi' kỷ niệm một thế kỷ ra đời sân khấu cải lương

12-04-2018

Vở cải lương “Thầy Ba Đợi” do Nhà hát Cải lương Việt Nam và Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang phối hợp thực hiện, quy tụ đến 60 diễn viên cả hai miền. Đây là vở diễn nhân kỷ niệm một thế kỷ sân khấu cải lương ra đời.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2