0_iPiccy-collage.jpg

Sự Kiện Kỷ Niệm - 17.08.2019 - Kỷ niệm 184 năm Solymon Merrick phát minh ra cờ lê năm 1835

17-08-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Vào ngày 17 tháng 8 năm 1835, Solymon Merrick sống tại Springfield, Massachusetts đã được cấp bằng sáng chế chiếc cờ lê đầu tiên.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2