0_00000000000000-2466.jpg

Sự Kiện Kỷ Niệm – 05.12.2018 - Kỷ niệm 142 năm Daniel Chapman Stillson phát minh ra mỏ lết răng, năm 1876

05-12-2018

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Daniel Chapman Stillson (1826-1899) là một nhà phát minh người Mỹ. Ông là người phát minh ra mỏ lết răng hiện đại.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2