0_Vietnamoptomsimage1.jpg

Cử nhân ngành khúc xạ nhãn khoa khóa đầu tiên tốt nghiệp tại Việt Nam

24-11-2018

NIENLICH.VN - Hơn 300 sinh viên ngành khúc xạ nhãn khoa, liên quan đến việc đo các tật khúc xạ về mắt, đã ghi danh học tại hai trường đào tạo khúc xạ ở Việt Nam và các sinh viên đầu tiên đã tốt nghiệp trong tháng này.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2