0_hua4.jpg

Bên trong khuôn viên mới của Huawei: Dịp hiếm có để nhìn thấy thành phố châu Âu thu nhỏ với hệ thống xe điện riêng

17-01-2019

NIENLICH.VN - Huawei đã xây dựng một khuôn viên mới ở Đông Quan, được tạo thành từ 12 thị trấn, thành phố, đó là những khu vực có kiến ​​trúc được mô phỏng theo một số thành phố châu Âu. Có những thị trấn bao gồm Paris và Granada. Cơ sở 9km vuông có thể chứa tới 25.000 nhân viên.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2