0_Bjarne-Stroustrup-Nguoi-sang-tao-ngon-ngu-lap-tr.jpg

[WORLDKINGS] Top 100 nhà sáng tạo toàn cầu - P.17 - Bjarne Stroustrup – Người sáng tạo ngôn ngữ lập trình C++

21-09-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Bjarne Stroustrup nổi tiếng với ngôn ngữ lập trình C++. Về cơ bản, ngôn ngữ lập trình C++ là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng(OOP – Object-oriented programming). C++ là ngôn ngữ lập trình được phát triển trên nên tảng của ngôn ngữ lập trình C.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 4 trang (35 bài)1234>Cuối
Content2 (mobil)
content2