0_1538324453.jpg

'Hành trình Kết nối' của FPT Telecom đón nhận bằng xác lập Kỷ lục Thế giới

03-10-2018

Sự thành công của "Hành trình kết nối" trở thành một "huyền thoại" như vị trí mà FPT có được trên trường quốc tế trong các l��nh vực Công nghệ Thông tin, viễn thông, phần mềm sau 30 năm hình thành.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2