0_gia-binh.jpg

Chủ tịch FPT: 'Tuổi tác của lãnh đạo không ảnh hưởng đến tăng trưởng'

01-04-2017

Theo ông Trương Gia Bình, sự kết hợp giữa nhóm lãnh đạo cấp cao có kinh nghiệm cùng lớp lãnh đạo kế cận với tuổi đời trẻ hơn đang trở thành động lực tăng trưởng cho FPT.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2