0_chuvanan.jpg

Lập hồ sơ danh nhân Chu Văn An đề nghị UNESCO cùng kỷ niệm 650 năm ngày mất: Phải rất khẩn trương thì mới kịp

08-04-2018

Việc đề nghị UNESCO kỷ niệm 650 năm ngày mất của Chu Văn An (vào năm 2020) là tưởng niệm một danh nhân trong lĩnh vực giáo dục của Việt Nam...

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2