• Trang chủ
  • Chuyển giao công nghệ - Niên lịch
  • > Tag
  • > Chuyển giao công nghệ
0_00(3).jpg

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2018

03-07-2018

Miễn, giảm giá vé cho các đối tượng chính sách khi đi tàu; tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2018; hỗ trợ doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ;... là những chính sách mới có hiệu lực từ th��ng 7/2018.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2