0_24205917.jpg

CJ ENM thành lập studio nội dung lớn nhất châu Á tại Việt Nam

01-06-2018

NIENLICH.VN - Vào tháng 3 năm ngoái, CJ O Shopping đã mở DADA Studio tại thành phố, sản xuất 200 mẩu nội dung video đánh giá sản phẩm mỗi tháng và phát sóng chúng qua các kênh trực tuyến theo sáu danh mục bao gồm sắc đẹp, sinh hoạt và thực phẩm.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2