0_cover-1489106359260.jpg

"Người đặc biệt" của Coca Cola Việt Nam

10-03-2017

Người đàn ông Ấn Độ này đã làm việc tại tập đoàn của Mỹ 14 năm (từ 1998 đến 2012) và trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi, Vamsi cho biết "máu đã dương tính" với Coca Cola.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2