0_41-ty-phu-tang-manh-tai-san.jpg

Tỷ phú hiếm hoi tăng mạnh tài sản bất chấp dịch bệnh

04-04-2020

Đến nay, tài sản của người giàu nhất hành tinh đã tăng khoảng 5,9 tỷ USD trong năm 2020. Cùng với người sáng lập Zoom, ông là số ít tỷ phú tăng tài sản giữa dịch bệnh.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2