0_Nils-Bohlin.jpg

Sự Kiện Kỷ Niệm - 10.07.2019 - Kỷ niệm 60 năm Nils Bohlin phát minh ra dây đai an toàn trong ô tô, năm 1959

10-07-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Nils Bohlin, kỹ sư và nhà phát minh người Thụy Điển đã phát minh ra dây an toàn ba bên và vai được coi là một trong những sáng kiến quan trọng nhất trong an toàn ô tô.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2