0_photo.jpg

Cựu CEO của Vingroup về làm Tổng giám đốc ABBank

03-05-2018

Ngân hàng An Bình vừa có một CEO mới vốn là người cũ của Tập đoàn Vingroup.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2