0_13a.jpg

Choáng loạt lâu đài dát vàng gây xôn xao từ Bắc vào Nam

23-06-2016

Các đại gia lắm tiền nhiều của ngày càng đầu tư tiền vào không gian sống của mình với những lâu đài dát vàng từ nội thất cho đến cả không gian bên trong.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2