0_vu-phi-long.jpg

MobiFone Global ra mắt dịch vụ Cloud Backup tại Việt Nam

09-11-2017

MobiFone Global chính thức hợp tác với Rackspace và Commvault ra mắt dịch vụ Cloud Backup. Toàn bộ giải pháp này được xây dựng, chuyển giao theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2