0_dr-thanh.jpg

Lịch sử các thương hiệu gia tộc kinh doanh Việt Nam

11-11-2019

Trong suốt thời kỳ phát triển doanh nghiệp kể từ thời cận đại đến thế kỷ 20, trải qua chiến tranh, những giai đoạn khó khăn rồi đổi bước sang quá trình đổi mới và hội nhập; bước sang thế kỷ 21, đ���t nước ta trải qua rất nhiều thăng trầm, tuy nhiên cũng có thể đúc kết lại những gia tộc kinh doanh Việt Nam tiêu biểu dưới góc nhìn toàn cảnh của chuyên gia.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 3 trang (23 bài)123>Cuối
Content2 (mobil)
content2