• Trang chủ
  • Diễn đàn kinh tế việt nam 2018 - Niên lịch
  • > Tag
  • > Diễn đàn kinh tế việt nam 2018
0_nguyen-xuan-phuc.jpg

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tăng trưởng kinh tế không phải là cuộc đua nước rút

11-01-2018

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đặt vấn đề tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2018 chiều ngày 11/1/2018, rằng Việt Nam làm thế nào để vừa tăng trưởng nhanh và bền vững.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2