• Trang chủ
  • Doanh nhân người mỹ - Niên lịch
  • > Tag
  • > Doanh nhân người mỹ
0_ceobank-vn_ceobank_Top-100-doanh-nhan-thanh-dat-kh.jpg

Top 100 doanh nhân thành đạt không bằng cấp – Số 64: Micky Arison - Tổng giám đốc Carnival

29-08-2018

(#NIENLICH) Micky Arison đã bỏ học khi theo chương trình tại Đại học Miami và được biết đến là nhà điều hành do thám lớn nhất hành tinh.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2