0_dov2.jpg

Top 100 doanh nhân thành đạt không bằng cấp – Số 37: Dov Charney, nhà sáng lập công ty American Apparel

30-05-2018

NIENLICH.VN - Năm 2006, Tạp chí Truyền thông đã công nhận American Apparel trong '10 công ty có trách nhiệm xã hội hàng đầu'. Charney được xem là một người có tầm nhìn xa về sản xuất và bán lẻ.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2