0_ecb.jpg

ECB ra mắt tờ tiền 50 euro mới

18-03-2017

Ngày 16/3, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã ra mắt tờ tiền giấy mệnh giá 50 euro mới.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2