0_nhua-duong.jpg

Sự Kiện Kỷ Niệm - 31.05.2019 - Kỷ niệm 149 năm Edward De Smedt phát minh ra nhựa đường năm 1870

31-05-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Edward De Smedt là một nhà phát minh người Bỉ di cư sang Hoa Kỳ. Ông là một trong những nhà phát minh của nhựa đường.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2