0_ELCOM-kyniem23-nam.png

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 25 năm ngày thành lập Công ty TNHH Đầu tư phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông (Elcom) (15/12/1995 -15/12/2020)

14-12-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông (ELCOM) có tiền thân là Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử-viễn thông được thành lập ngày 15/12/1995 với hoạt động chủ yếu là nghiên cứu công nghệ ứng dụng trong lĩnh vực viễn thông.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2