0_0_0000-15.jpg

Sự Kiện Kỷ Niệm - 19.09.2019 - Kỷ niệm 37 năm biểu tượng cảm xúc lần đầu tiên xuất hiện trong tin nhắn, năm 1982

16-09-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Một biểu tượng cảm xúc là tổ hợp vài ký tự biểu diễn một biểu cảm trên khuôn mặt người. Nó thường dùng để thêm tâm trạng, cảm giác của người viết vào văn bản.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2