• Trang chủ
  • Forbes công bố 10 tỷ phú mới nổi bật nhất năm 2019 - Niên lịch
  • > Tag
  • > Forbes công bố 10 tỷ phú mới nổi bật nhất năm 2019
0_forbes-cong-bo-10-ty-phu-moi-noi-nam-2019_1.jpg

Forbes công bố 10 tỷ phú mới nổi bật nhất năm 2019

26-12-2019

Trong 10 tỷ phú mới nổi bật nhất năm 2019 được tạp chí Forbes giới thiệu, phần lớn đều là tỷ phú tự thân và đều là những người tận dụng các kỹ năng kinh doanh để biến bản thân hoặc sản phẩm của mình trở nên nổi tiếng.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2