0_soft-fund2.jpg

SoftBank công bố Quỹ công nghệ mới 108 tỷ USD để mở rộng danh mục đầu tư

03-08-2019

NIENLICH.VN - Quỹ mới Vision Fund 2 đã thu hút khoảng 108 tỷ đô la đầu tư dự kiến, quy mô của nó có thể sẽ tăng lên và tập trung vào trí tuệ nhân tạo.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2