0_fpt-pham-minh-tuan.jpg

FPT luân chuyển CEO của 3 công ty thành viên quan trọng nhất

18-02-2018

Tổng giám đốc của FPT Telecom, FPT Software và FPT IS được hoán đổi chức vụ cho nhau.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 2 trang (19 bài)12>Cuối
Content2 (mobil)
content2