0_fpt-hi-gio-cloud-15.jpg

FPT triển khai dịch vụ đám mây đa khu vực

10-04-2019

Dịch vụ HI GIO Cloud là sản phẩm hợp tác giữa FPT Telecom và Internet Initiative Japan (IIJ) của Nhật.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2