• Trang chủ
  • Gọi xe trực tuyến - Niên lịch
  • > Tag
  • > Gọi xe trực tuyến
0_le-diep-kieu-trang-goviet-min.jpg

[VIETKINGS - CÂU CHUYỆN THƯƠNG HIỆU] CEO Christy Trang Le của Go-Viet và kế hoạch mang đến một nền tảng đa dịch vụ cho tất cả người Việt Nam

03-09-2019

NIENLICH.VN / VIETKINGS - CEO của Go-Viet đã giải thích tại sao nền tảng một cửa của Gojek có thể tác động lớn đến người dùng và xã hội Việt Nam.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2