0_foto_Duy_England_23_1.JPG

Cận cảnh nhà cổ hơn 100 năm tuổi xây dựng toàn bằng gỗ quý của nghệ sĩ Hoàng mập

09-09-2017

Nghệ sĩ Hoàng mập đã mang căn nhà cổ 5 gian hơn 100 năm tuổi ở Nam Định vào Nam và xây dựng lại bên bờ hồ thơ mộng.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2