• Trang chủ
  • Giá trị thương hiệu viễn thông - Niên lịch
  • > Tag
  • > Giá trị thương hiệu viễn thông
0_viettel.jpg

Tăng hai bậc, Viettel đứng thứ 2 tại ASEAN về giá trị thương hiệu viễn thông

10-03-2017

Trong một thông báo vừa phát đi, Công ty định giá thương hiệu Brand Finance cho biết Viettel đã tăng 2 bậc trong "bảng tổng sắp" 20 thương hiệu viễn thông có giá trị nhất khu vực Đông Nam Á năm 2017.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2