0_jamie-dimon-ceo-jp-morgan.jpg

CEO của JP Morgan hối hận vì đã gọi Bitcoin là trò lừa đảo

12-01-2018

Chủ tịch kiêm CEO của JP Morgan Chase cho biết, ông hối hận khi đã gọi Bitcoin là trò lừa đảo.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2