0_nhathochoquan.jpg

Thánh lễ Giáng sinh ở nhà thờ xưa nhất Sài Gòn

25-12-2019

ng nghìn giáo dân đến dự thánh lễ mừng Chúa giáng trần ở nhà thờ Chợ Quán (gần 300 tuổi) cùng hát vang thánh ca, cầu nguyện bình an cho nhau.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2