0_78942556415.jpg

Sự Kiện Kỷ Niệm – 16.11.2018 - Kỷ niệm 73 năm thành lập tổ chức UNESCO, năm 1945

15-11-2018

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc, viết tắt UNESCO (tiếng Anh: United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) là một trong những tổ chức chuyên môn lớn của Liên Hiệp Quốc, hoạt động với mục đích "thắt chặt sự hợp tác giữa các quốc gia về giáo dục, khoa học và văn hóa để đảm bảo sự tôn trọng công l��, luật pháp, nhân quyền và tự do cơ bản cho tất cả mọi người không phân biệt chủng tộc, nam nữ, ngôn ngữ, tôn giáo" (trích Công ước thành lập UNESCO).

Content1 (mobil)
Trang 1 của 4 trang (36 bài)1234>Cuối
Content2 (mobil)
content2