0_10_cong_nghe_6.jpg

10 công nghệ đã thay đổi cả thế giới thập kỷ qua

09-10-2019

Chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa, thập kỷ 2010 sẽ kết thúc. Những công nghệ nào đã khiến thế giới hoàn toàn thay đổi trong 10 năm qua?

Content1 (mobil)
Trang 1 của 2 trang (17 bài)12>Cuối
Content2 (mobil)
content2