0_nien-lich_wowtime_DHSPHN-2.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 70 năm ngày thành lập Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (11/10/1951 - 11/10/2021)

10-10-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME) Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (ĐHSPHN) chính thức được thành lập ngày 11/10/1951 theo Nghị định của Bộ Quốc gia Giáo dục.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 21 trang (207 bài)12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2