0_VMU.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021] 65 năm ngày thành lập Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (01/04/1956 - 01/04/2021)

31-03-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU] Thành lập từ ngày 01/4/1956, tiền thân là Trường Sơ cấp Lái tàu, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam được Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo các cán bộ khoa học - kỹ thuật các cấp phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế biển của đất nước.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2