0_lam-viec-voi-hq.jpg

[VietKings - Niên lịch Việt Nam 2020] 26 năm thành lập Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam - VNBA (14/5/1994 – 14/5/2020)

13-05-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp phi lợi nhuận của những người và doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tín dụng - ngân hàng tại Việt Nam. Hiệp hội là thành viên của Liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).

Content1 (mobil)
Trang 1 của 2 trang (17 bài)12>Cuối
Content2 (mobil)
content2