0_0_0000-a.jpg

Sự Kiện Kỷ Niệm - 15.09.2019 - Kỷ niệm 134 năm Constantin Fahlberg được cấp bằng sáng chế bởi phát hiện ra đường hóa học, năm 1885

14-09-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Constantin Fahlberg đã khám phá ra hương vị ngọt ngào của đường hóa học năm 1877–78 khi phân tích các hợp chất hóa học trong than đá tại Đại học Johns Hopkins cho Giáo sư Ira Remsen (1846–1927, tuổi 81). Sau đó Fahlberg đã đưa ra công thức hóa học tên thương mại Saccharin.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 2 trang (18 bài)12>Cuối
Content2 (mobil)
content2