0_bill-gates-1280x720.jpg

Bill Gates tiết lộ 10 công nghệ đột phá sẽ thay đổi thế giới vào năm 2019

02-03-2019

NIENLICH.VN - Lần đầu tiên trong lịch sử 18 năm của mình, danh sách đột phá 2019 của MIT Tech Review đã được chọn bởi một biên tập viên c��ng tác, người sáng lập Microsoft và cựu CEO Bill Gates.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2