• Trang chủ
  • Hải học viện nha trang - Niên lịch
  • > Tag
  • > Hải học viện nha trang
0_vien-haiduong-hoc-NT-KH.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 98 năm ngày thành lập Viện Hải dương học (14/9/1922-14/9/2020)

14-09-2020

Viện Hải dương học được th��nh lập ngày 14 tháng 9 năm 1922 thời Pháp thuộc, đến Tháng Chạp năm 1969 thì quyền quản lý chuyển sang Viện Đại học Sài Gòn. Lúc đó bộ sưu tập của Viện có hơn 60.000 mẫu. Viện còn là nơi lưu trữ các dữ kiện về địa chấn học, chu kỳ thủy triều và hải lưu vùng Biển Đông hoạt động với 76 nhân viên, sinh viên nghiên cứu.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2