0_k2-18b-exoplanet_4771668.jpg

Phát hiện hơi nước ở một hành tinh ngoài hệ mặt trời

13-09-2019

Lần đầu tiên các nhà khoa học đã phát hiện ra nước trong bầu khí quyển của một hành tinh giống trái đất đang quay quanh một ngôi sao xa xôi, bằng chứng cho thấy th��nh phần quan trọng cho sự sống tồn tại ở ngoài hệ mặt trời của chúng ta. Nghiên cứu mới này được công bố ngày 11-9.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2