• Trang chủ
  • Hệ thống đèn giao thông - Niên lịch
  • > Tag
  • > Hệ thống đèn giao thông
0_01.jpg

[WORLDKINGS] Sự Kiện Kỷ Niệm - 03.08.2018 - Kỷ niệm 92 năm hệ thống đèn giao thông bằng điện đầu tiên trên thế giới ra đời tại Luân Đôn, năm 1926

03-08-2018

KYLUC.VN - Hệ thống đèn giao thông bằng điện đầu tiên ra đời tại Anh được lắp tại rạp xiếc Piccadilly vào năm 1926. Chỉ 60 năm sau, đèn giao thông đã trở thành cảm hứng ra đời tác phẩm “Cây đèn giao thông” theo phong cách nghệ thuật sắp đặt và được đặt gần Canary Wharf, trung tâm thương mại tài chính lớn tại Luân Đôn.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2